Alltinktur

Porträttbild av ArkadiaSom du säkert vet strävar alla alkemister efter att finna svaret på den stora gåtan – De Vises Sten. Om jag får vara helt ärlig och rättfram skulle jag säga att ingen människa bör kalla sig alkemist om inte denna gåta är knäckt. De vises sten svarar inte bara på de ontologiska frågorna kring universums beståndsdelar och meningen med livet utan är också själva nyckeln till livet självt. Genom kunskapen jag tillägnat mig under slitande timmar i mitt laboratorium förstår jag nu hur våra kroppar är uppbyggda.

Manual till De Vises Sten

I samband med att jag fann De Vises Sten drabbades jag av den största alkemiska bieffekten jag någonsin stött på. Jag blev odödlig.

En Ouroboros

Kanske tycker du odödlighet låter lockande, men tro mig, så är det verkligen inte! Att vara odödlig innebär plötsligt att du har hur mycket tid som helst. Och med ett aldrig sinande lager av guld, ja guld är ytterligare en bieffekt av De Vises Sten, stod jag med två oändliga resurser.  Tid och Pengar. Till en början lekte livet, men likt Kung Midas fann jag snart att det fanns en sida av detta som få tänkt på. Låt mig säga som det är. Att vara odödlig är fruktansvärt tråkigt! Du skjuter upp alla projekt då du faktiskt lika gärna kan göra dem imorgon. Det finns igen poäng att stressa och inte heller någon riktig poäng att bry sig om någonting alls.

Jag insåg snabbt, efter bara några sekel av kontemplation, att jag behövde finna ny mening med mitt liv.

Jag kom på den briljanta idén att dela med mig av De Vises Sten! Naturligtvis kunde jag inte ge bort svaret på Stenen bara sådär. Dels för att det inte är värdigt, men också för att det faktiskt inte går att göra. Stenen är mer än kunskap – Stenen är förändring.

Tre flaskor med Alltinktur

Jag ville skapa en universalmedicin som skulle bota alla fysiska åkommor den kom i kontakt med. Eftersom jag redan hade lösningen framför mig var det inte speciellt svårt – men det fanns den stora bieffekten odödlighet. Jag blandade ut stoff från Stenen tillsammans med kristallklart källvatten. Hux flux så hade jag löst problemet! Vad jag snart insåg var att denna kur inte alls var vad jag ville skapa. Den gjorde att användaren nästan inte alls åldrades, fysiskt stark och immun mot alla sjukdomar. Jag ville ju skapa något som inte hade den bieffekt jag ansåg vara så förödande för själen.

Arkadia finner guld

Jag misstänkte att Stenen i sig inte gick att ändra. För att förändra den var jag tvungen att lösa upp den till sina beståndsdelar och då behövde jag mitt universella lösningsmedel.

Problemet med lösningsmedel som löser allt är att det är väldigt svårt att hitta bra kärl att bevara medlet i.

 

Alltinkturflaskor mellan fingrarnaJag fann däremot att dagg som fallit under fullmånens ljus var helt rätt typ av katalysator. Vanligt källvatten hade en frän smak och reagerade allt för starkt mot stoffet. Det visade sig vara otroligt svårt att blanda ut De Vises Sten så att det bara vidhöll de viktigaste egenskaperna – men inte alla. Det krävdes att Stenens stoff blandades med stora mängder tamaturgiskt måndagg under en virvlande process som jag kom att kalla Potensering. Jag hade då skapat ett elixir med precis så svag verkan som jag eftersträvade.

Namnet blev Alltinktur vilket botar allt från ledvärk, gikt, dålig smak och två vänsterhänder.

Arkadai demonstrerar mirakelmedicin

Än idag har jag inte funnit någon åkomma som denna kur inte råder bot på. Detta till trots är det ingen som blir odödlig eller immun mot sjukdomar – vilket ytterligare löser problemet med min känsla av hopplöshet. Mitt elixir utrotar inte behovet av min medicin. Vilket har visat sig vara exemplariskt om du har behov av att fylla dina dagar med mening.

Förkylningstider

Porträttbild av GastonJust nu är det förkylningstider i såväl Mysteria som den Jordiska Dimensionen. Det finns massor av olika medel att använda mot förkylningar och än är vi magiker inte helt imponerade av det stora utbudet på jordens apotek. Arkadia rekommenderar såklart sin dundermedicin Alltinktur som sägs lösa alla problem, men också den verkar vara full av problem om den används på fel vis. Det har Gaston fått lära sig. Arkadias försvar var:

Du måste läsa bipacksedeln. Det vet väl varenda människa!

Sagda bipacksedel visade sig ha drabbats av en osynlighetsbesvärjelse och hade därför slarvats bort. Det var åtminstone vad den allvetande alkemisten hävdade. Vi magiker i Mysteria är inte heller helt imponerade av alkemistens apotek.

Arkadias laboratorium

Porträttbild av ArkadiaI bergen uppe i norr bor alkemisten Arkadia. Hans bostad ligger inuti ett berg och ut ur bergets topp sträcker sig ett elfenbensvitt stentorn. Det är In molaris alchemical officinarum de magus Arkadia – eller ”Arkadias vulkaniskt alkemiska laboratorium”.

Arkadia kastar en besvärjelse i sitt laboratorium

Medels många besvärjelser och alkemiska blandningar lyckades Arkadia urholka en vulkan (som tidigare var full av bly.) och därefter bygga ett torn i dess inre. Tornet blev så högt att det stack ut ur vulkanens mynning på bergets topp.

Draken Sötnos i en extrem närbild

För att komma in i tornet måste besökaren ta sig genom Draken Sötnos stall som ligger vid mynningen av en lång gång in i bergsmassivet.

Besökaren måste vandra genom slingriga tunnlar för att slutligen komma fram till en mäktig sal. I salens mitt står Arkadias höga vita torn som sträcker sig ett tjog famnar förbi vulkanöppningen. I detta torn arbetar Arkadia med alkemins mysterier och rökpelare slår ofta ut från de många fönstren. Tornet är byggt i mängder av material och dess fönster av slipad bergskristall. Som alkemist är det oerhört praktiskt att ha tillgång till värmen från en passiv vulkan i källaren. Som bonus har också Arkadia installerat bergsvärme.

Magikergränd