Vad är en Djinn?

Porträttbild på DoktornGenom en serie olyckliga händelser lyckades en djinn smita från Mysteria och ner till den Jordiska Dimensionen. Men vad är en djinn? Och var kommer dom ifrån?

Djinnen i sin statyform

Ordet Djinn kommer kanske ursprungligen från det arabiska verbet Janna vilket ungefär betyder dölja. Djinner spelar en viktig roll i den muslimska religionen, men redan de gamla Perserna kände väl till Djinner, och bland Beduinstammarna ansågs de vara gudomligheter.

Jag har aldrig upplevt djinner som farliga. Själv tycker jag att de är otroligt fascinerande och hoppas nu att lära mig mer om dem genom att studera dem på nära håll.

Ordet djinn eller jinn är plural på arabiska, medan ordet djinnī eller jinnī är singular. På svenska tycks folk säga lite olika, men många säger en djinn och flera djinner eller djinni.

Djinnen dansar i lera

Djinner dök upp på Jorden samtidigt som de första människorna. I Persisk mytologi kommer de från en ökenstad som heter Djinnistan. Djinnistan ligger i Andevärlden, men går ibland att hitta även på svårtillgängliga platser i jordens öknar.

De djinner som blivit mest kända är de som uppfyller önskningar. Ofta blir inte önskningarna så bra som den önskande har tänkt sig eftersom Djinner alltid tar önskningen bokstavligt och sällan funderar över konsekvenser. De är i grunden goda och vill väl, men det blir ofta väldigt fel ändå eftersom de inte alls förstår människorna och deras värld. Önske-djinner är ofta kopplade till ett föremål som t.ex. en flaska, som straff för något de gjort.

Portalen från Mysteria till den Jordiska Dimensionen

Djinner kan ta många olika skepnader. De kan t.ex. gömma sig i en människas kropp. Den som fått sin kropp stulen hamnar antingen kroppslös i Djinnistan, eller så åker man med i sin egen kropp utan möjlighet att påverka vad djinnen gör med den.

Magikergränd